Afscheid van Henk van IJzendoorn en Mathieu Moons als bestuursleden. Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 januari 2020 werden ze in het zonnetje gezet en bedankt voor al hun inspanningen voor de vereniging. Henk was penningmeester, Mathieu deed de publiciteit.

Beide vertrekkende bestuursleden zijn geenszins van plan het kalmer aan te doen met de jazzmuziek. Henk van IJzendoorn is pianist bij onder andere het Montet Jazzquintet en Mathieu Moons speelt bas bij het Moonglow Jazz Trio en de band Animali Jazz.