Privacy Statement

Privacy Statement Vereniging Jazzworks Eindhoven

 

Inleiding

Dit is het Privacy Statement van Vereniging Jazzworks Eindhoven. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Vereniging Jazzworks Eindhoven voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Vereniging Jazzworks Eindhoven respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en alle personen met wie op andere wijze contact wordt onderhouden. Onze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die je op de website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Vereniging Jazzworks Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Verzamelde persoonsgegevens

Je privacy is voor ons belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om onze verenigingsactiviteiten te kunnen organiseren, hebben we een aantal persoonsgegevens nodig. Vereniging Jazzworks Eindhoven verwerkt deze persoonsgegevens, omdat je een lid of relatie van de vereniging bent. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het organiseren van activiteiten met betrekking tot jazzmuziek;
  • Het onder de aandacht brengen van deze activiteiten om de deelname te bevorderen;
  • Het factureren van onze activiteiten;
  • Het verstrekking van informatie;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven;
  • De afhandeling van aanmeldingen en inschrijvingen;
  • Het treffen van maatregelen om het aanbod van activiteiten te verbeteren;

Welke gegevens worden verwerkt

Vereniging Jazzworks Eindhoven verwerkt de gegevens die je bij aanmelding, informatieaanvraag, inschrijving of persoonlijke contacten met betrekking tot muzikale activiteiten aan ons verstrekt.

Nieuwsbrief per e-mail

Vereniging Jazzworks Eindhoven verzendt nieuwsbrieven en aankondigingen. Wij gebruiken voor de nieuwsbrieven een e-mail tool (MailChimp). De toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of via info@jazzworkseindhoven.nl. Je e-mailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. Een uitzondering hierop is de Jazzworks Muzikantenbank. Deze geeft bij vraag en aanbod (naast naam en instrument) het telefoonnummer en e-mailadres als contactmogelijkheid.

Minderjarigen

Vereniging Jazzworks Eindhoven heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We organiseren geen activiteiten voor minderjarigen.

Beveiliging

De gegevens voor de website en het mailverkeer zijn ondergebracht bij Yourhosting. Voor gegevensoverdracht gebruikt deze provider het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen geen gegevens op basis van je bezoek aan onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je relatie met Vereniging Jazzworks eindigt, bewaren wij factuurgegevens op basis van de wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar, en voor overige gegevens maximaal twee jaar. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van je hebben nadat je de relatie hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@jazzworkseindhoven.nl. Jazzworks Eindhoven reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op je verzoek.

Delen met anderen

Vereniging Jazzworks Eindhoven verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beeld- en geluidsopnamen

Je geeft hierbij toestemming dat tijdens muzikale activiteiten beeld- en geluidssopnamen kunnen worden gemaakt die wij mogen gebruiken voor promotionele doeleinden ten behoeve van verenigingsactiviteiten.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Mei 2018
Vereniging Jazzworks Eindhoven
www.jazzworkseindhoven.nl
info@jazzworkseindhoven.nl