Voorwaarden bij inschrijving

  1. Inschrijving vindt plaats via het formulier bij de workshop op de website of via een e-mail.
  2. Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving.
  3. Je ontvangt daarna een verzoek tot betalen.
  4. Je inschrijving is definitief na betaling.
  5. Jazzworksleden en studenten krijgen korting.
  6. Als plaatsing niet mogelijk is, ontvang je hierover binnen enkele dagen bericht van het bestuur. Overwegingen zijn bijvoorbeeld: verdeling blazers of ritmesectie, speelniveau, wel of geen lid. Hierover vindt overleg plaats met de docent.
  7. Inschrijving en bevestiging betekent verplichting tot deelname. De workshop zijn kostendekkend. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur beslissen hiervan af te wijken.

Contact

Vereniging Jazzworks Eindhoven
Dirk Heziuslaan 3
5591 AA Heeze
06-39777213

NL09INGB0005345334
t.n.v. Vereniging Jazzworks

Social media